information

Södra Björstorp

Södra Björstorp är ett slott i Tomelilla kommun. Huvudbyggnaden uppfördes 1775. Den åttkantiga utformningen finns inte i Sverige på annat håll. Marken kring gården har varit odlad sedan medeltiden. 

Information

Bränneriet

På gården finns även ett större Bränneri och ett sädesmagasin som idag används för evenemang och speciella tillställningar, så som bröllop.